Gemeente Barendrecht

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-10-2019
Soort bekendmaking: Activiteitenbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 2991LS21, 2991LG2, 2991XL28, 2993LS3, 2993DL93

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat afgelopen kwartaal de volgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Bouw- en houtbedrijven

Ebweg 21, 2991 LS, Barendrecht, Hollemans Bouw B.V. (952949)

Motorvoertuigen/ -herstel

Oosteinde 2, 2991 LG, Barendrecht, ASD Infra B.V. (316648)

Kamerlingh Onnesweg 28, 2991 XL, Barendrecht, Autobedrijf Mulder Rotterdam Zuid BV (402914)

Sport en Recreatie incl. zwembaden

Flensburg 3, 2993 LS, Barendrecht, Swimmin (953005)

Middeldijkerplein 93, 2993 DL, Barendrecht, AF Barendrecht B.V. (420472)

Informatie

Voor meer info over de meldingen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken