Gemeente Barendrecht

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-09-2018
Soort bekendmaking: Milieuvergunning Verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2991LG2, 2993EH10

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het derde kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Bouw- en houtbedrijven

Oosteinde 2, 2991 LG, Barendrecht, ASD Infra B.V. (316648).

Groot- en detailhandel

Van Beuningenhaven 10, 2993 EH, Barendrecht, Albert Heijn Supermarkt (420119).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken