Gemeente Barendrecht

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-04-2019
Soort bekendmaking: Milieuvergunning Verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2993EK1, 2992LA9, 2991LS7

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2019 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Horeca

Havenhoofd 1, 2993 EK Barendrecht, Restaurant Le Port B.V. (426722)

Motorvoertuigen/ -herstel

Bijdorp-Oost 9, 2992 LA Barendrecht, ABS H. Hoogvliet Barendrecht (415228)

Ebweg 7, 2991 LS Barendrecht, Berkman Energie Service B.V. (951799)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken