Gemeente Barendrecht

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-05-2018
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 2992SB, 5753, 2991LN, 5, 2991LV, 20, 2992BC, 1b, 2993HR, 11, 2991EP, 10, 2993LV, 3, 2991ZA24, 2993AG366, 2991LR34

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Groot- en detailhandel

Achterzeedijk 5753, 2992 SB, Barendrecht, Schildersbedrijf Nieuwe Waterweg B.V. (420867)

Koopliedenweg 5, 2991 LN, Barendrecht, De Klerk Logistics Barendrecht B.V. (404655)

Transportweg 20, 2991 LV, Barendrecht, Van Valen B.V. en Asian Fresh (316766)

Horeca

Doormanplein 1b, 2992 BC, Barendrecht, Ristorante Papi (950632)

Platehaven 11, 2993 HR, Barendrecht, Wokkie Wok (427831)

't Vlak 10, 2991 EP, Barendrecht, Domino’s Pizza (316615)

Motorvoertuigen/ -herstel

Krakau 3, 2993 LV, Barendrecht, Auto Indumij Barendrecht (427398)

Overige op- en overslag (Gev-stoffen)

Fennaweg 24, 2991 ZA, Barendrecht, Blue Water International A/S (428580)

Sport en Recreatie incl. zwembaden

Charloisse Lagedijk 366, 2993 AG, Barendrecht, SV Besiktas (410204)

Tankstations

Tuindersweg 34, 2991 LR, Barendrecht, Berkman Barendrecht Beheer B.V. (401317)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken