Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 14-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-01-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Ontwerpbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 2992BD129

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

voor het brandveilig gebruik van een nieuw bijeenkomstgebouw met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan de Dorpsstraat 129 te Barendrecht (ons kenmerk GB19-0124).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 3 januari 2020 tot en met 14 februari 2020 op afspraak inzien door deze op te vragen. Een verzoek daartoe kunt u doen via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken (tot einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken